CENÍK YOGA MARGA CHRUDIM OD 1. 3. 2019

typ

cena

platnost

Jednotlivý vstup na lekci jógy

145,- Kč

5 vstupů jóga (5 x 75 min.)

10 vstupů jóga (10 x 75 min.)

20 vstupů jóga (20 x 75 min.)

675,- Kč

1150,- Kč

2100,- Kč

6 měsíců od zakoupení

6 měsíců od zakoupení

6 měsíců od zakoupení

Jednotlivý vstup na lekci pilátes

135,- Kč

5 vstupů pilátes (5 x 60 min.)

10 vstupů pilátes (10 x 60 min.)

20 vstupů pilátes (20 x 60 min.)

600,- Kč 

1100,- 

2000,- Kč

6 měsíců od zakoupení

6 měsíců od zakoupení

6 měsíců od zakoupení

Individuální lekce (jedna osoba 60 min.)

550,- Kč

Student či senior může po předložení platného průkazu dokazující danou skutečnost získat zvýhodněný vstup na jógu za 100,- Kč a na pilátes za 100,- Kč. 

Studentem rozumíme osobu, která je starší 15 let a soustavně se vzdělává na střední, vyšší nebo vysoké škole v prezenční formě studia a zároveň nedovršila věku 26 let. Seniorem rozumíme osobu, která dosáhla věku 65 a více let.

© -mp- 2015 - 2020 | www.margachrudim.com | www.margapardubice.com

    YOGA MARGA 

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon