117-1178924_footprints-comments-feet-cli

CVIKY:

Vnímání kontaktu se zemí

- zaujměte pozici vzpřímeného stoje, zavřete oči a začněte své tělo přemisťovat zepředu dozadu, zleva doprava. Opakujte cca 2 -5 min.

 

Vnímání vzpřímené paty

- upřete pozornost na své paty a začněte přenášet váhu na vnitřní a vnější okraje. Zastavte ve chvíli, kdy si budete myslet, že stojíte rovně. Pro kontrolu je lepší stát u zrcadla či požádat o zpětnou vazbu druhou osobu.

Pohyblivost – spirála nohy (masáž - ždímání nohy)

- pokud je noha plochá snažíme se aktivovat svaly nohy, abychom vnímali jemný odpor při ždímání nohy; u vyklenuté nohy se naopak snažíme nohu uvolnit, aby se podélná klenba protáhla.

WORKSHOP FUNKČNÍ CHODIDLO

Pohyblivost – C oblouk (masáž)

- masáž a protahování přednoží + jemné natahování prstů. Cviky přispívá k odstranění drápovitých prstů.

 

Posilování chodidla (psaní)

- vsuňte si mezi I. a II. prst pero a zkuste napsat nohou text.

 

Posilování skrze píďalky

- posilujeme svaly chodidla; položíme prsty na podložku, uvědomíme si C klenbu a přednoží přitahujeme (v případě plochonoží) či odtahujeme od paty (v případě vysoké klenby).

 

Stoj na jedné noze se vzpřímenou patou

- snažíme se vydržet 30 – 60 s.

 

Chůze divoké kočky

- 4 fáze: pata, zátěž, odvíjení a odraz. Pomalý a úplný nášlap na překážku. Používáme celou nohu a snažíme se o co nejtišší pohyb.